Liseberg – Göteborg-Bulleravgränsare vid arbetsplatser runt servicetunnlar

Korsvägen Göteborg
Hösten 2018 –Våren 2019

Byggherre

NCC /West Link, ,

Uppföring

Tillverkning och Montering av tillfälliga bullerplank utmed Korsvägen och Liseberg
i centrala Göteborg

Övrigt

Alla plank är klotterskyddade och vinklade i överkant för ”överklättring”

Previous
Next