Behovsanpassat underhåll för snygga och funktionella plank

Ett bullerplank får stå ut med mycket – vind, sol, regn, klotter, vandalisering och insektsangrepp är bara några exempel. Och prövningarna påverkar funktionen. Bra Bullerplank erbjuder kundanpassad service och underhåll för att dina plank ska fungera optimalt samt hålla sig snygga, hela och rena.

Plankets funktion

Ett buller- eller byggplanks uppgift är att förbättra vår vardag genom att utestänga ljud och i vissa fall skydda från insyn. Slitage genom miljöpåverkan och vandalisering kan påverka plankets funktion och störa omgivningen på olika sätt. Sprickor släpper igenom ljud, medan färgsläpp, smuts och klotter ger ett allmänt tråkigt intryck.

Varför ett serviceavtal?

Bra Bullerplank erbjuder serviceavtal och servicetjänster som garanterar att ditt plank underhålls på rätt sätt och därmed fyller sin funktion. Det kan exempelvis handla om att fylla på med makadam för att täta springor, ersätta lösa brädor eller bättringsmåla planket vid behov.

Med Bra Bullerplanks serviceavtal slipper du oroa dig och hålla reda på vilka åtgärder som bör vidtas vid vilken tidpunkt. Istället kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Hur fungerar det?

Ett serviceavtal omfattar regelbunden tillsyn, noggrann inspektion och behovsanpassat underhåll.

Underlag för åtgärder är tillsynsrapport, inspektionsrapport och underhållsplan. Vi börjar med att sakkunnig personal utför en noggrann inspektion, för att sedan presentera ett åtgärdsförslag med priser – ett offererat protokoll. I vissa fall krävs åtgärder omgående, i andra fall tar vi fram en långsiktig service plan med åtgärder längre fram. Ofta behövs både och.

• Regelbunden tillsyn
• Noggrann inspektion
• Behovsanpassat underhåll

Lägre kostnader med serviceavtal

Med ett serviceavtal får du en lägre årlig kostnad för inspektion och besiktning. Utifrån åtgärdspaketet betalar du de faktiska kostnaderna – det vill säga du betalar inte för mer än vad du får. Fördelarna är att du som kund till en relativt låg kostnad får ett plank som uppfyller alla specifikationskrav vad gäller säkerhet och funktion, och som dessutom ser fräscht ut.

Behovsanpassat och samordnat underhåll

Vi rekommenderar ett avtal med behovsanpassat underhåll. En fast underhållsplan kan leda till att det blir för många eller felaktiga åtgärder samt att de utförs för sent eller för tidigt. Det kan i sin tur innebära ökade kostnader.

Underhållet utförs enligt offererat protokoll och dokumenteras sedan med text och bild. Olika ”problem” påverkar funktionen på olika sätt och kräver olika åtgärder. Det kan handla om reparationer och rengöring – skruvar dras åt, trasiga detaljer byts ut, klotter tas bort, markvegetation klipps, makadam fylls på. Obehandlade ytor kräver annan rengöring och hantering än oljade och målade ytor, som behöver regelbunden inoljning respektive underhållsmålning. Utsatta ytor kan angripas av mögelprickar och behöver då täta rengöringar. Åtgärderna anpassas alltid efter klimat, aktuellt målningssystem och säkerhetskrav.

Samordning, det vill säga att utföra flera olika åtgärder samtidigt, ger ekonomiska fördelar.

Samarbeten ger fördelar för kunden

Tack vare fördelaktiga avtal med leverantörer och samarbetspartners – baserat på förtroende och löpande utvärdering – kan vi erbjuda våra kunder bra priser, hög kvalitet, förmånliga garantivillkor med mera.