Skanning Bullerplank

Fördelen med Skanning är att man upptäcker ”konflikter” tidigt och att men kan rita in och anpassa planken efter terrängen och förtillverka allt i fabrik. Vilket leder till ett snabbt montage och mindre kompletteringsarbeten på plats. Vi minskar byggtiden och kostnaden för projektet.

Fördel med Skanning

Beställaren kan ladda ner ex. BIMcollabZOOM ett användarvänligt gratisprogram. I Programmet kan man sedan mäta in vilken punkt som helst och få ut mått samt ritning. Vid mer avancerad mätning och BIM funktioner kan Revit användas (Autodesk)

Exemplarkostnad för skanning

Kostnaden att Skanna in området enl. detta exempel ligger på ca  20 – 30 000:- inkl. arbete på plats och Datorbearbetning meshning” av filer. För mer exakt pris – fråga efter offert.


Exempel

Korsvägen Göteborg

På Kommunens alt. Trafikverkets ”Grundkarta/Baskarta” ritas 1st Servicetunneln in i AutoCad (dwg. filer).  Från Grundkartan fås x, y och z koordinater.