HÖGSTA KVALITET & LÅNG LIVSLÄNGD

.

GÖR DIN TILLVARO TYSTARE

.

DITT PROJEKT - VÅR KUNSKAP OCH ERFARENHET

.

Vad vi gör

sound

Vi projekterar, tillverkar i egen fabrik , levererar och monterar bullerplank, bullerskydd och bullerskärm. Vi tar helhetsansvar från projektering till färdigmonterad produkt.

Vi har tagit fram standardmodeller för att underlätta vid projekt. Som presenteras här. Även så utvecklar vi nya produkter där vi anpassar oss efter marknadens behov. Vi värnar om miljön och strävar att underlätta genomförande av projekt för alla inblandade.

Vi har valt att arbeta i huvudsak med trä som av branschen anses som det lämpligaste materialet samt att det är ett lätt, starkt och formbart. Bullerplank, bullerskydd och bullerskärm av trä kan vi enkelt anpassa och ge en estetiskt tilltalande ytstruktur, färg och mönster samt utforma dessa med hänsyn till trafiksäkerhet och landskapsbild. Träbyggnader har en lång tradition i det svenska landskapet, trä är också det material som de flesta uppskattar i sin närmiljö.

Men naturligtvis så arbetar vi även med andra material som polykarbonat både i kombination med trä som helt rena polykarbonat skärmar. En stor nyhet är att vi kan erbjuda ett helt nytt material som är hållbart och lättare vikt. TBS Board. Till nyhet adderar vi också tillfälliga bullerskärmar. Nyttjas vid etablering vid behov av insynsskydd, ljudreducering och arbetsplatsskydd.

BRABULLERPLANK

PRODUKTER: BULLERPLANK, BULLERSKYDD, BULLERSKÄRM

Absorberande bullerplank

BPA 263L
Säkerhetsklass S2
BPA 363L
Säkerhetsklass S3

Reflekterande bullerplank

BPR 163L
Säkerhetsklass S1
BPR 263L
Säkerhetsklass S2

Lokalanpassade bullerplank

BPL 11,22L
Säkerhetsklass S2

Green match system

Green match system

Service och underhåll

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Om Oss

Bra Bullerplank i Sverige AB ägs av Byggnadsfirma Richard Olsson AB och HTCC UAB som tillsammans har över 50 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Vi på Bra Bullerplank anser att trä kan utformas så att bullerplank / bullerskydd / bullerskärm får en god funktion, lång hållbarhet och bli lätta att underhålla, allt detta leder till en liten miljöpåverkan samt en god projektekonomi.

AFFÄRSIDÈ

Genom att binda samman projekt och människor mot gemensamma mål, är vi den självklara samarbetspartnern i Sverige när det gäller bullerplank.

VISION

Vi ska bli den största och bästa tillverkaren av bullerplank i Sverige.

VÄRDERINGAR

Vi bryr oss om människor. Vi engagerar oss i våra kunder. Vi har ett proaktivt förhållningssätt. Vi levererar alltid vad vi lovar.

Team

Richard Olsson

Richard Olsson

Verkställande direktör

Tomas

Tomas Barakauskas

Fabrikschef, delägare

Team Portrait

Birger Stjärnborg

Arbetsledare

Richard Olsson

Bernd Baku

Offertförfrågningar

Tomas

Helene Orban

Ekonomi / Fakturafrågor

Portfolio

All
Lokalanpassade bullerplank
Reflekterande bullerplank
Absorberande bullerplank

Partners

Kontakta Osss

Besök:
Bra Bullerplank AB
Vikdalsvägen 50
S-131 52 Nacka Strand, Sweden

Ring:
08-716 19 20