Årstaberg Bulleravgränsare vid spår för höghastighetståg

Årstaberg
Våren –Vinter 2015

Byggherre

Rosenquist Entreprenad AB, Erik Jonsson,

Uppföring

Tillverkning och Montering av 600m bullerplank utmed järnväg höghastighetsspår

Övrigt

Alla bullerplank kom prefabricerade från fabrik
All komplettering spikades på plats.

Previous
Next