Ängelholm – Helsingborg – Bullerskärm vid Järnväg

Ängelholm –Helsingborg järnvägsprojekt
Start V24 2022 fram till våren 2024

Byggherre

Skanska Sverige AB, Magnus Ekström, 076-895 39 47

Uppföring

Tillverkning och Montering av ca 3 600m bullerplank av Trä

Övrigt

Projektering, tillverkning, leverans och montage av
Bullerplank vid järnväg.

Planket är testat på R.I.S.E i Borås – Ljudabsortion 12dB (A4) Ljudisolering 38dB (B3)

enl. SS-EN 16272-1 och ljudisolering enl. SS_EN 16272-2

Previous
Next