Våra referensobjekt

Växjö Riksväg 23

Växjö Riksväg 23 riktning mot Älmhult
Start V20 2022 - klart Oktober 2022

Byggherre

PEAB Anläggning AB, Carolin Svensson, 073-337 39 76

Uppföring

Tillverkning, leverans och montering av 240m absorberande bullerplank.

 

Övrigt

Grundläggning med Terrawingfundament – stålpelare monterade på cc 4,0m.

Bullerplanken är CE-märkta enl. SS-EN 1793-1 absoptionsvärde 12dB (A4) och 1793-2 Ljudisolering 27dB (B3)

Ängelholm – Helsingborg – Bullerskärm vid Järnväg

Ängelholm –Helsingborg järnvägsprojekt
Start V24 2022 fram till våren 2024

Byggherre

Skanska Sverige AB, Magnus Ekström, 076-895 39 47

Uppföring

Tillverkning och Montering av ca 3 600m bullerplank av Trä

Övrigt

Projektering, tillverkning, leverans och montage av
Bullerplank vid järnväg.

Planket är testat på R.I.S.E i Borås – Ljudabsortion 12dB (A4) Ljudisolering 38dB (B3)

enl. SS-EN 16272-1 och ljudisolering enl. SS_EN 16272-2

Häggvik Bullerplank vid ny Trafikplats

Häggvik -Sollentuna
Hösten 2017 fram till våren 2021 och fortsättning sommaren 2022

Byggherre

NCC Construction AB, Anders Pettersson, 070-515 49 92

Uppföring

Tillverkning och Montering av ca 3 300m bullerplank av Trä och Polykarbonat

Övrigt

Projektering, tillverkning, leverans och montage av etapperna 69E,69F, 69A, 69D och 69C

Liseberg – Göteborg-Bulleravgränsare vid arbetsplatser runt servicetunnlar

Korsvägen Göteborg
Hösten 2018 –Våren 2019

Byggherre

NCC /West Link

Uppföring

Tillverkning och Montering av tillfälliga bullerplank utmed Korsvägen och Liseberg
i centrala Göteborg

Övrigt

Alla plank är klotterskyddade och vinklade i överkant för ”överklättring”

Ekängens Skola Bulleravgränsare för byggnation

Ekängens Skola Älvsjö
Våren –Vinter 2016

Byggherre

Skanska, John Ross, 070-683 51 56

Uppföring

Tillverkning och Montering av 305m bullerplank runt om arbetsområde för nybyggnation av Skola

Övrigt

Tillfälligt plank som monterades på GP-Link och stagades upp med
betongfundament och montagestöd

Roslagsbanan Bulleravgränsare i Täby för utbyggt dubbelspår

Kårstagrenen
Våren –Vinter 2015

Byggherre

NCC Construction AB, Johan Henningsson, 070 –810 02 21

Uppföring

Tillverkning och Montering av 600m bullerplank utmed järnväg höghastighetsspår

Övrigt

Alla bullerplank kom prefabricerade från fabrik
All komplettering spikades på plats.

Årstaberg Bulleravgränsare vid spår för höghastighetståg

Årstaberg
Våren –Vinter 2015

Byggherre

Rosenquist Entreprenad AB, Erik Jonsson

Uppföring

Tillverkning och Montering av 600m bullerplank utmed järnväg höghastighetsspår

Övrigt

Alla bullerplank kom prefabricerade från fabrik
All komplettering spikades på plats.

Kistahöjden Bulleravgränsare på vall för nytt bostadsområde

Kistahöjden
Våren –Vinter 2013

Byggherre

NCC Construction AB, Niclas de Jounge, 070-549 86 76

Uppföring

Tillverkning och Montering av 600m bullerplank på vall med utsmyckningar av trästockar

Övrigt

Alla bullerplank kom prefabricerade från fabrik
All komplettering spikades på plats.

Tungelsta Bullerplank Vid Nytt Dubbelspår

Tungelsta –Väster Haninge
Våren –Vinter 2012

Byggherre

NCC Construction AB, Niclas de Jounge, 070-549 86 76

Uppföring

Projektledning av arbete med montering av 4500 m bullerplank

Övrigt

Alla bullerplank kom prefabricerade från fabrik
All komplettering spikades på plats.