Växjö Riksväg 23

Växjö Riksväg 23 riktning mot Älmhult
Start V20 2022 - klart Oktober 2022

Byggherre

PEAB Anläggning AB, Carolin Svensson, 073-337 39 76

Uppföring

Tillverkning, leverans och montering av 240m absorberande bullerplank.

 

Övrigt

Grundläggning med Terrawingfundament – stålpelare monterade på cc 4,0m.

Bullerplanken är CE-märkta enl. SS-EN 1793-1 absoptionsvärde 12dB (A4) och 1793-2 Ljudisolering 27dB (B3)

Previous